مسجد و حسینیه در زاهدان

  • مکان : زاهدان
  • زمان ساخت و اجرا ستونها: 1398
  • کارفرما: —
  • نوع سنگ مورد استفاده : سنگ عباس اباد کرم-روشن موجدار
  • قطر ستون ها: 54 سانتیمتر
  • تعداد ستون 2 عدد
  • نوع پایه ستون : ساده با سنگ عباس اباد کرم-روشن موجدار بقطر 60
  • نوع سر ستون : مشابه پایه ستون

این پروژه واقع در زاهدان و با استفاده از سنگ موجدار سفید عباس اباد در سال 1398 به قطر 54 همراه با سرو پایه ستون مشابه ساده به قطر 60 با همان سنگ عباس اباد کرم روشن ساخته شده و توسط عوامل محلی نصب شده است.

به این مطلب امتیاز دهید.