هتل یاکاموز اردبیل

هتل یاکاموز

  • سنگ سوپر عباس اباد
  • قطر 60
  • ارتفاع شش متر
  • تعداد چهار عدد
    با سر و پا
  • زمان: سال ساخت بهمن و اسفند 1400
  • مکان: اردبیل
  • تهیه سنگ، ساخت و اجرا
5/5 - (1 امتیاز)