هتل کوثر اصفهان

  • مکان : ساختمان جدید هتل کوثر اصفهان- مجاور 33پل اصفهان
  • زمان ساخت و اجرا ستونها: 1395
  • کارفرما: مجموعه هتلهای پارسیان
  • نوع سنگ مورد استفاده : سنگ سوپرعباس اباد بیموج و چینی نیریز
  • قطر ستون ها: 60 -72 سانتیمتر
  • تعداد ستون 14 عدد
  • نوع پایه ستون : ندارد
  • نوع سر ستون : ندارد

هتل کوثر اصفهان یکی از بهترین هتلهای اصفهان با قدمتی زیاد میباشد که در فاز و مجموعه جدید خود دارای ساختمانی با ستونهای سفید در نمای بیرونی خود میباشد. ستونهای طبقات فوقانی از سنگ عباس اباد سوپر سفید با قطر 60 میباشد و ستون همکف از سنگ نیریز با قطر 72 سانتیمتر میباشد که توسط استادکاران گروه گردستون در سال 1395؛ اجرا و نصب شده اند. این ستونها بدون سر و پایه ستون میباشند.

به این مطلب امتیاز دهید.