مجتمع تفریحی مشیر شیراز

مجتمع تجاری مشیر شیراز

  • قطر یک متر
  • ارتفاع 5.20 متر
  • تعداد 48 عدد
  • با پاستون/قطر پایه 1.20-ارتفاع 20
  • سال ساخت تیر تا اسفند 1400
  • شیراز دروازه کازرون
    کارفرما، مهندس فاتحی
  • تهیه سنگ، ساخت و اجرا
به این مطلب امتیاز دهید.