گرد کردن سنگ و تولید ستون سنگی با دستگاه چسبان دو سانت

در این روش سنگهای پلاک  40و دو سانتی ؛ در قطعات کوچک در آمده و فارسی بری شده و کنار یکدیگر چسبانده شده و داخل دستگاه تراش رفته و با لقمه گذاری به مرحله ای صیقلی رسیده و درنهایت ستون و استوانه ای گرد و صیقلی و براق را تحویل مشود که با شماره گذاری روی یکدیگر به ارتفاع مورد نظر میرسد. در این روش با توجه به تعاددا قطعات بالا به نسبت روش های دیگر؛ یکدست بودن سنگ تهیه شده از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سرعت بالا در تولید، مقرون بصرفه بودن، کیفیت و صیقلی بالا و نیز سبک بودن سازه از مزایای این روش میباشد. از این روش برای تولید انواع ستونهای کاملا گرددر اقطار زیر یک متر توصیه میشود.


نمونه هایی از شیوه ی این روش در زیر و محصولات قابل تولید توسط آن نشان داده شده است.

از جمله مزایای ما در انتخاب کارفرمایان مطرحی که پروژه های ایشان دارای ستونهای گرد بوده میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

کیفیت بالا ) کاملا صیقلی و صاف( ، کاهش در هزینه هزینه و زمان تولید و نیز کاهش چشمگیر در ضایعات سنگ و ریسک تولید نسبت بهروشهای دیگر

0.2 میلیمتر، وزن پایین در عین استحکام – قابلیت استفاده از انواع سنگهای پلاک طبیعی )مرمریت، گرانیت، تراورتن، چرمی( با ضخامت 51مناسب، حفظ یکپارچگی طرح طبیعی سنگ، نصب آسان و سریع، قابلیت نصب و اجرا روی انواع ستونها از دیگر مزایای برتری این روش است.