سالن اجلاس سران- اصفهان

ساخت و نصب ستونهای سالن اجلاس سران اصفهان سال 1394

مجموعه ویلاهای سران در سالن کنفرانس اجلاس سران اصفهان واقع در اشکاوند اصفهان ، از ساختمانهای برند مجموعه اداری کشور  محسوب میشود که بابهرهبداری از آن در سال 1399 نمادی از پویایی نصف جهان را نشان میدهد. این مجموعه دارای 4 ساختمان ویلایی با 16 ستون با سنگ شکلاتی کاشان به قطر 60 سانتیمتر میباشد که ساخت و نصب آنها در سال 1394 توسط مجموعه گردستون صورت گرفته است.

  • مکان : اشکاوند اصفهان
  • زمان ساخت و اجرا ستونها: خردادماه 1394
  • کارفرما: شرکتهای زیر مجموعه شهرداری اصفهان
  • نوع سنگ مورد استفاده : سنگ شکلاتی کاشان
  • قطر ستون ها: 60سانتیمتر
  • تعداد ستون 16 عدد
  • نوع پایه ستون : ندارد
  • نوع سر ستون : ندارد