آرامگاه مهندس کریمی – مسجد سلیمان

مقبره و آرامگاه مهندس کریمی از بزرگان ایل بختیاری و مسجدسلیمان و فعالین صنعت راه و نفت ایران به قطر62 سانتیمتر و ارتفاع 3 متر با سنگ ممتاز سفید هرات میباشد که در آب و هوای گرم و سردو بارانی مسجد سلیمان و فضای باز همراه با سرستون شیرشکل در پاییز 1397 نصب شده است.

  • مکان : مسجدسلیمان
  • زمان ساخت و اجرا ستونها: فروردین تا آبانماه 1397
  • کارفرما: مهندس کریمی
  • نوع سنگ مورد استفاده : سنگ مرمریت ممتاز سفید هرات
  • قطر ستون ها: 62سانتیمتر
  • تعداد ستون 8 عدد
  • نوع پایه ستون : ندارد
  • نوع سر ستون : دارای نماد سر شیر